среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenie Winylowe na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Budowa ogrodzenia plastikowe na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z Winylu na plot i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz zaplanowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ogrodzenia z Winylu na plot i furtkę ze sztachet potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy planowane balaski PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий